Selecteer een pagina

Dutch Orange Company ®

Koningsdag Nieuwe Stijl, kansen van Stad & Regio

 

ZM Koning Willem-Alexander informeerde ons in zijn toespraak op zaterdag 11 oktober 2014 tijdens het congres van de Bond van Oranje Verenigingen in de Grote Kerk te Dordrecht over de viering van Koningsdag Nieuwe Stijl.

De viering van Koningsdag wordt anders, door het programmatisch verbinden van historische waarden met de vitaliteit, met de opgaven, de mogelijkheden,
uitdagingen en kansen voor stad & Regio.

Koningsdag wordt ook anders door het nadrukkelijk zichtbaar maken van wat mensen, bewoners, bezoekers, ondernemers bindt en hoe zij daarbij samenwerken
aan een duurzame kwaliteit van leven.

Dutch Orange Company, het nieuwe business label van de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, is de ondernemende reactie op Koningsdag Nieuwe Stijl en beoogt bij te dragen aan de doelstelling en instandhouding van de viering van Koningsdag.

Dutch Orange Company is gericht op duurzaamheid, cultureel, sociaal-maatschappelijk en financieel- economisch: circulaire economie, hergebruik van grondstoffen zijn leidende principes.

Dutch Orange Company baseert zich daarbij op de geschiedenis van het huis van Oranje – Nassau, op de geschiedenis van de Burgerwacht in Apeldoorn en op het wederzijds belang en de betekenis van internationale relaties en economische betrekkingen tussen landen en volken.

Huis Nassau

De graven van Laurenburg vormen de bakermat van het huis van Nassau. Zij bouwden een slot bij de plaats Nassau. Walram van Laurenburg was de eerste graaf van Nassau (ca 1146-1198. In Laurenburg staat nog steeds het kasteel Burcht Laurenburg. 1404 huwelijk tussen Engelbert van Nassau-Dillenburg en Johanna van Polanen. 1506 geboorte van Juliana van Stolberg, gravin van Nassau –  Dillenburg, moeder van Willem van Oranje.

Tweede huwelijk in 1531 op kasteeel Königstein met Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg.  24 April 1533, geboorte van prins Willem van Nassau, door vererving in 1544 prins van Oranje.

Huis van Oranje

Orange, een stadje in de Vaucluse twintig kilometer ten noorden van Avignon, werd rond het jaar 800 ingenomen door Guilhelm (Willem). Hij geldt als de stamvader van het huidige vorstengeslacht van het Koninkrijk der Nederlanden. 1510 huwelijk tussen Prinses Barbara von Brandenburg – Ansbach – Kulmbach en George III von Leuchtenberg in kasteel de Plassenburg te Kulmbach. 1537 geboorte van hun dochter, prinses Elisabeth von Leuchtenberg. Op 16 juni 1559 gehuwd met Prins Johan VI van Nassau – Dillenburg, broer van Prins Willem van Oranje. 1519 geboorte van René van Châlon, zoon van graaf Hendrik III van Nassau-Breda en Claudia van Chalon. In 1530 erfde graaf René van Châlon van zijn kinderloos gestorven oom Filibert van Châlon, het soevereine en in naam onafhankelijke vorstendom Orange  (Oranje).

René van Châlon is de eerste Nassau die zich prins van Oranje mocht noemen en door bezit van dit prinsdom een soevereine vorst was. De Nederlandse wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ is hieruit afkomstig. René van Châlon werd, krachtens zijn kort voor zijn dood opgestelde testament, in 1544 opgevolgd door zijn neef Willem, die daarmee ook de titel prins van Oranje van hem erfde.

Deelnemende ondernemers:

  • Bayern XL

  • Fair fashion & Lifestyle

  • Dutch CrownStudio’s

  • Het Groene Salet

  • Hoentjen Creatie

  • Circulus Berkel

  • Keurslager Jaap Oosterbeek

  • Ingrid van der Krol portretschilder

  • Stichting Oranjefeesten Apeldoorn

  • Witteveen Menshop

Oprichting ‘van Orange Compagnien’ in Apeldoorn

November 1813 wordt door luitenant-admiraal van Kinsbergen in overleg met het gemeentebestuur van Apeldoorn een vrijwilligerskorps ingesteld.

Deze twee ‘Orange Compagnien’ worden succesvol ingezet ter verdediging van Paleis Het Loo en bij het verdrijven van de franse troepen.

Dutch Orange Company B.V.

Opgericht op de geboortedag van prins Willem van Oranje -24 april- 2015 in Apeldoorn.

Op Koningsdag 2015 zullen de aangesloten ondernemers voor het eerst onder het gezamenlijke logo van Dutch Orange Company hun producten in Apeldoorn verkopen.

Meer weten? Vul het formulier in.

Mail DOC

6 + 11 =

Share This