Koningsdagpakket

Onder het label Stichting Dutch Orange Company heeft Stiching Oranjefeesten Apeldoorn samen met ondernemers Veluwse Vlaggenindustie en Bakkerij van der Wal Jolink een Koningsdagpakket samengesteld. Met de opbrengsten van de verkoop ondersteun je de vrijwilligers in het organiseren van het Koningsdagprogramma in Apeldoorn.

Het pakket bestaat uit het kunstblik van de Dutch Orange Company geïllustreerd met Hollandse taferelen door kunstenares Ingrid van der Krol, gevuld met Nederlandse vlag (100 x 150 cm) van de Veluwse vlaggenindustrie en twee ambachtelijke oranje koeken gemaakt door Bakkerij Van der Wal Jolink.

De voorverkoop is maandag 8 april gestart in de winkels van Bakkerij van der Wal Jolink en online via webshop.waljolink.nl  of via www.vlaggen.com . Op Koningsdag is het pakket in Apeldoorn verkrijgbaar bij de stands van de Dutch Orange Company in het Oranjepark en bij ACEC (Museumpassage).

Het complete pakket kost € 19,99.

De onderdelen zijn ook los te koop:

  • kunstblik: € 5,00
  • vlag: € 12,50
  • oranje koeken: € 2,50

Oranjeblik met allure

Door samenwerken en kennis te delen ontstaan vaak mooie initiatieven. Dat bewijzen drie Apeldoornse ondernemers maar weer eens. Onder de vlag van het merk Dutch
Orange Company creëerden zij een bijzonder (relatie) geschenk dat binnenkort als
‘New Traditions’ zelfs de grenzen over gaat.

Op zaterdag 17 november is bij bakkerij van der Wal Jolink, filiaal winkelcentrum de Eglantier, de verkoop gestart van het Oranjeblik. Initiatief van Dutch Orange Company B.V., het commerciële label van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn. In aanwezigheid van bakker Peter van der Wal, Ingrid van der Krol, portreschilder-illustrator, Tony Veer, The Box Blikken en het bestuur van Dutch Orange Company B.V. ontving Apeldoorns wethouder Jeroen Joon het eerste exemplaar, gevuld met een gewichtige Krentenmik!
De Eglantier, genoemd naar de bekendste Rederijkerskamer van de 16e eeuw, de tijd van de Gilden met aandacht voor het ambacht, zag een nieuwe samenwerkingsvorm in Apeldoorn. Dutch Orange Company B.V. is in 2015 opgericht om in samenwerking met collega ondernemers Oranjeproducten onder de naam ‘New Traditions’ op de markt te brengen. Een percentage van de omzet is bestemd voor de viering van Koningsdag in Apeldoorn. Dutch Orange Company B.V. is gericht op circulair economisch, duurzaam en ambachtelijk ondernemen. Op het gebied van producten, cultuur-historie, kunst, design, mode, toerisme, diensten en evenementen.

De waarde van het ambacht, zoals in de tijd van de Gilden, is kenmerkend voor de partners die elkaar hebben gevonden in de samenwerking voor het Oranjeblik dat nu te koop is. Wij hebben met onze unieke samenwerkingsvorm een aansprekend Oranjeproduct gerealiseerd, in de geest van de gilden: ‘een Landjuweel’! Een puur Hollands cadeau en internationaal relatiegeschenk. Daarmee dragen wij ook grensoverschrijdend bij aan het Beleven van Oranje. Wij bedanken onze partners voor de samenwerking en hun vertrouwen en roepen andere ondernemers op zich bij ons aan te sluiten.

Dutch Orange Company ®

Koningsdag Nieuwe Stijl, kansen van Stad & Regio

ZM Koning Willem-Alexander informeerde ons in zijn toespraak op zaterdag 11 oktober 2014 tijdens het congres van de Bond van Oranje Verenigingen in de Grote Kerk te Dordrecht over de viering van Koningsdag Nieuwe Stijl.

De viering van Koningsdag wordt anders, door het programmatisch verbinden van historische waarden met de vitaliteit, met de opgaven, de mogelijkheden,
uitdagingen en kansen voor stad & Regio.

Koningsdag wordt ook anders door het nadrukkelijk zichtbaar maken van wat mensen, bewoners, bezoekers, ondernemers bindt en hoe zij daarbij samenwerken
aan een duurzame kwaliteit van leven.

Dutch Orange Company

Het business label van de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, is de ondernemende reactie op Koningsdag Nieuwe Stijl en beoogt bij te dragen aan de doelstelling en instandhouding van de viering van Koningsdag.

Dutch Orange Company

Is gericht op duurzaamheid, cultureel, sociaal-maatschappelijk en financieel- economisch: circulaire economie, hergebruik van grondstoffen zijn leidende principes.

Dutch Orange Company

Baseert zich op de geschiedenis van het huis van Oranje – Nassau, op de geschiedenis van de Burgerwacht in Apeldoorn en op het wederzijds belang en de betekenis van internationale relaties en economische betrekkingen tussen landen en volken.

‘Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten’

Op woensdag 6 september 2017 heeft orkaan Irma grote schade aangericht in het Caribisch gebied. Met name het eiland Sint Maarten werd zwaar getroffen. De orkaan raasde met windsnelheden van ruim boven 300 kilometer per uur over het eiland, met als gevolg dodelijke slachtoffers, tientallen gewonden en meer dan 90 % van de gebouwen en huizen beschadigd.

De Dutch Orange Company B.V. en de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn hebben samen met het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten, enkele bekende Caribische kunstenaars, Galerie ‘De Aventurijn’ in Epe en Stichting Antilliaans Arubaans Beraad Apeldoorn een plan voor hulp aan bewoners van Sint Maarten ontwikkeld.

Het doel: inzamelen van middelen, financieel en materieel, voor hulp en ondersteuning van de kunst- en cultuurcentra, voor vervanging van vernielde materialen, voor leerlingen, kunstenaars, voor cursussen, opleidingen en exposities.

Steun de actie

Giften zijn welkom via rekeningnummer NL03 INGB 0006 9038 44, t.n.v. Dutch Orange Company B.V., o.v.v. Hulpactie Sint Maarten. 

Deelnemende ondernemers:

  • Bayern XL
  • Ingrid van der Krol, portretschilder
  • Stichting Oranjefeesten Apeldoorn
  • Bakkerij van der Wal Jolink

Huis Nassau

De graven van Laurenburg vormen de bakermat van het huis van Nassau. Zij bouwden een slot bij de plaats Nassau. Walram van Laurenburg was de eerste graaf van Nassau (ca 1146-1198. In Laurenburg staat nog steeds het kasteel Burcht Laurenburg. 1404 huwelijk tussen Engelbert van Nassau-Dillenburg en Johanna van Polanen. 1506 geboorte van Juliana van Stolberg, gravin van Nassau –  Dillenburg, moeder van Willem van Oranje.

Tweede huwelijk in 1531 op kasteeel Königstein met Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg.  24 April 1533, geboorte van prins Willem van Nassau, door vererving in 1544 prins van Oranje.

Huis van Oranje

Orange, een stadje in de Vaucluse twintig kilometer ten noorden van Avignon, werd rond het jaar 800 ingenomen door Guilhelm (Willem). Hij geldt als de stamvader van het huidige vorstengeslacht van het Koninkrijk der Nederlanden. 1510 huwelijk tussen Prinses Barbara von Brandenburg – Ansbach – Kulmbach en George III von Leuchtenberg in kasteel de Plassenburg te Kulmbach. 1537 geboorte van hun dochter, prinses Elisabeth von Leuchtenberg. Op 16 juni 1559 gehuwd met Prins Johan VI van Nassau – Dillenburg, broer van Prins Willem van Oranje. 1519 geboorte van René van Châlon, zoon van graaf Hendrik III van Nassau-Breda en Claudia van Chalon. In 1530 erfde graaf René van Châlon van zijn kinderloos gestorven oom Filibert van Châlon, het soevereine en in naam onafhankelijke vorstendom Orange  (Oranje).

René van Châlon is de eerste Nassau die zich prins van Oranje mocht noemen en door bezit van dit prinsdom een soevereine vorst was. De Nederlandse wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ is hieruit afkomstig. René van Châlon werd, krachtens zijn kort voor zijn dood opgestelde testament, in 1544 opgevolgd door zijn neef Willem, die daarmee ook de titel prins van Oranje van hem erfde.

Oprichting ‘van Orange Compagnien’ in Apeldoorn

November 1813 wordt door luitenant-admiraal van Kinsbergen in overleg met het gemeentebestuur van Apeldoorn een vrijwilligerskorps ingesteld.

Deze twee ‘Orange Compagnien’ worden succesvol ingezet ter verdediging van Paleis Het Loo en bij het verdrijven van de franse troepen.

Dutch Orange Company B.V.

Opgericht op de geboortedag van prins Willem van Oranje -24 april- 2015 in Apeldoorn.

Op Koningsdag 2015 zullen de aangesloten ondernemers voor het eerst onder het gezamenlijke logo van Dutch Orange Company hun producten in Apeldoorn verkopen.

Share This